ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Atim Kvinno- och ungdomsjour

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld. Vi är en professionell jour med spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, stalkning och sexuellt våld.

ATIM kvinno- och ungdomsjour erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Dokumentation utförs enlig SoL. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd.

Läs mer