ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Atim Kvinno- och ungdomsjour

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld. Vi är en professionell jour med spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, stalkning och sexuellt våld.

ATIM kvinno- och ungdomsjour erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Dokumentation utförs enlig SoL. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd.

Just nu söker ATIM en socionom med teamledarkompetens till arbete med familj, barn och ungdomar: 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbanken/annonser/22076498 

Läs mer