Statistik

Statistik för ATIM Kvinno- och Ungdomsjour 2016

Skyddat boende

23 kvinnor placerade i skyddat boende
37 medföljande barn och ungdomar placerade i skyddat boende
1251 stödinsatser till personer placerade i skyddat boende
Kontakt med myndigheter - 1465 tillfällen
Praktiska insatser till personer i skyddat boende - 573 tillfällen

Öppen mottagning

672 kontaktsamtal
901 stödtillfällen via mail/telefon/chatt etc