Skyddat boende

Är du våldsutsatt och blir misshandlad, hotad eller trakasserad av en person som står dig nära? Det finns hjälp att få! Du är inte ensam. ATIM erbjuder skyddade boenden med hög säkerhet för dig som söker fristad från våld. ATIM tar emot kvinnor, barn och ungdomar oavsett kön. Gäller även medföljande ungdomar över 18. Vi tar emot placeringar ifrån hela Sverige till våra skyddade boenden i Skåne.

Två boendesamordnare har ansvar för dagliga insatser på skyddade boende, aktiviteter samt medföljning. Utgångspunkten är hjälp till självhjälp, och respekt för individens självbestämmande. Våra boende ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt.