Om oss

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar att drabbas eller har drabbats av relationsvåld. Verksamheten grundades som en ideell förening år 2004 och har sedan 2005 drivit skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 2012 startade ATIM Tjejjour, som från och med 2016 är ATIM Ungdomsjour, med både utåtriktad och förebyggande verksamhet samt stöd via telefon, mail och chatt för utsatta unga oavsett kön. ATIM har spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, stalkning, sexuellt och ekonomiskt våld. ATIM Kvinno- och Ungdomsjour erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Personalen har utbildning i att göra evidensbaserade hot och riskbedömningar. ATIM driver också verksamhet och insatser för papperslösa kvinnor och barn utsatta för våld på uppdrag av Malmö Stad.  Men det är viktigt att poängtera att alla är välkomna att kontakta mottagningen oberoende av kön, etnicitet, sexualitet, trosuppfattning, levnadsvillkor eller funktionsvariationer. Placering i skyddat boende sker dock alltid via socialtjänst.

Några ord från personer som bott i ATIMs skyddade boende

- "Är mycket nöjd med arbetet som har gjorts för mig och hoppas att hjälpen blir liknande för andra kvinnor som kommer hit."
- "Det har varit jättebra. Jag fick hjälp, respekt och kärlek."
- "Det har fungerat bra och man har fått tillit till all personal. Alla har varit öppna och förstående." 
- "Barnen tycker om personalen." 
- "Barnen fick kärlek, omsorg och trygghet från personal. De tycker mycket om personalen. Barnen fick snabbt börja skola och förskola och jag blev introducerad till olika organisationer."

Några ord från placerande socialtjänst

- "Ni är väldigt bra på att bygga ett nätverk med professionella som kommer att finnas efter placeringens slut." 
- "Jag tycker att samarbetet fungerat jättebra. Bra återkoppling."
- "Jag tycker att kvinnan växte under tiden hos er."
- "Kvinnan har blivit bemött på ett bra sätt med omsorg och lugn. Lätt att komma i kontakt och att boka tid. Tider och avtal hålls". 
- "Ni gjorde ett bra arbete med att bemöta henne i den kris och situation hon var i".