Ungdomsjouren
0704-99 79 37

ungdomsjour@atim.se


Vår telefontid på onsdagar är mellan kl 18.30 till 20.30 och du kan både ringa och sms:a. Du kan alltid vara anonym när du är i kontakt med oss och vi som svarar på frågorna har tystnadsplikt.chattbubbla

Läs mer...

ATIM Kvinno- och ungdomsjour – en frizon med support

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour med särskild fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld.

Vi är en professionell jour med spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, stalkning och sexuellt våld. ATIM kvinno- och ungdomsjour erbjuder individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Dokumentation utförs enlig SoL. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd.

Sidan är under konstruktion

 

Läs mer...

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Vår verksamhet är viktig - hjälp oss fortsätta!


Då ATIM är en idéburen förening tar vi gärna emot gåvor, bidrag och stöd. Det finns många sätt för dig att ge oss ditt stöd. Vår verksamhet är viktig – hjälp oss fortsätta! 

Läs mer...

Dölj ditt besök!

Om du inte vill att den som använder datorn efter dig ska kunna se att du har varit inne på vår hemsida, kan du dölja ditt besök.

Läs mer...

Kontakta oss


ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Box 4202
203 13 Malmö

Telefon

Mottagningen:
040-125586
Mobiltelefonen:
0765 58 62 98
Ungdomsjouren:
0704 99 79 37

E-mail

info@atim.se

Fax

040-12 54 56

Läs mer...

ATIM Kvinno- och ungdomsjour    |    Kontor 040-12 55 86    |    Kontorsmobil 0765-58 62 98    |    Box 4202, 203 13 Malmö    |    info@atim.se