Välkommen

ATIM står för Ansvar, Tillit, Integritet och Mod. Vi är en idéburen organisation som startades år 2004 i Malmö. Vårt syfte är att hjälpa och stödja kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. I vår kärnverksamhet erbjuder vi skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt stödjande insatser som stödsamtal, hjälp med administration och kontakt med myndigheter, samt verksamhet för barn.
 
ATIM är en kombinerad kvinno- och tjejjour, vilket innebär att jouren också fungerar stöttande och peppande gentemot yngre tjejer. ATIMs tjejjour ger råd och stöd via mail, chatt och telefon, samt har viss verksamhet för tjejer som bor med sina mammor på våra skyddade boenden. 
 
ATIM har en aktiv volontärverksamhet med ett tjugotal volontärer. Vi anordnar två grundutbildningar varje år för kvinno- respektive tjejjouren. Vi ser våra volontärer som viktiga brobyggare i vår verksamhet och hoppas genom dem kunna sprida kunskap om våld ut i samhället. Utöver volontärutbildningen arbetar vi även på andra sätt med förebyggande arbete, främst genom utbildning i form av föreläsningar och olika projekt för allmänheten. Vi arbetar ständigt med samarbeten och utveckling av förebyggande arbete inom områden som jämställdhet, våld mot kvinnor och barns rättigheter.
 
Bland både ATIMs medlemmar och personal finns personer med varierad etnisk bakgrund som representerar olika kulturer och språk. Professionalitet och ständig utveckling är en självklar utgångspunkt för oss och vi satsar mycket på fortlöpande utbildning och handledning för personalen. Detta för att öka kunskaperna och kunna tillgodose klienternas behov och bemöta dem på bästa möjliga sätt.
 
Vi har ett kontor med mottagning i Malmö där vi tar emot myndigheter, organisationer och andra berörda parter. Kontoret är bemannat under kontorstid och då går det bra att kontakta oss via telefon, för stödsökande finns även jourtelefon dygnet runt.
 
Välkommen att höra av dig till oss!
 
 

ATIM Kvinno- och tjejjour

Box 4202
203 13 Malmö
Telefon: 040-12 55 86
Jourtelefon: 0765-58 62 98
Fax: 040-12 54 56
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

För mer info, tveka inte att kontakta oss.

Vi är medlemmar i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
och våra stora bidragsgivare är Malmö Stad, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.
 

  • ATIM Kvinno- och tjejjour | Telefon (kontor): 040-12 55 86 | Telefon (jour): 0765-58 62 98 | Box 4202, 203 13 Malmö | E-post: info@atim.se
site created and hosted by skandiaweb